Skända Flaggan
Regi och foto: Carl Dieker/Podalida Film
Klippning: Andreas Brixter